Kontakta oss

Information
Varför ska ditt barn börja med Karate?

Det blir allt vanligare med arbetsskador bland unga människor. Redan i tjugoårs åldern uppstår passivitetsskador, främst hos flickor. Det sliter faktiskt mer på kroppen att sitta still än att röra sig! Det är därför vi skall vägra sitta still! Karate kan bli en start, ett sätt att göra fysisk aktivitet till en naturlig del av livet. Karate är också en individuell sport där det är du som bestämmer nivån på din kunskap.

Barn rör sig för lite idag.
Stillasittande inomhusaktiviteter upptar mer och mer av fritiden. Svenska barn är världsmästare på att lägga ned tid på data och TV spel.

Barn har allt sämre kondition.
Det är något som idrottslärare och gymnastikledare ser tydligt. Barn ger upp allt lättare och är inte lika uthålliga som förr. Undersökningar visar att deras fantasi och initiativförmåga har försämrats. Karate, gymnastik och aktiv lek är bra botemedel!

Idrottstimmarna i skolan har minskat med 25%.
Idag har grundskolan i genomsnitt drygt en timma idrott per vecka. Det är lägst i Europa med undantag för Irland.

Genom spring, hopp, spark, vrid och bus utvecklas barnets motorik.
Aktiva barn kan kontrollera sina rörelser. Det gör att de lättare blir socialt accepterade i barngrupper på till exampel en förskola eller skola. I dessa grupper utvecklas motoriken ytterligare.

En ond eller god cirkel. Båda är lika svåra att bryta.
Barn med dåligt utvecklad motorik har svårt att koncentrera sig. Det gör att de får problem med inlärningen.

För barn är rörelse och aktiv lek en form av vila och avspändhet.
Det innebär att barn blir trötta av att inte röra på sig. Om barn skall kunna sitta still och vara koncentrerade i skolbänken, måste kroppen få “leka av sig” ibland. Karate ger barnen en allsidig motorisk träning!

Alla barn instruktörer är diplomerade genom Sv Budoförbundet och Sv Gymnastik förbundet.
Svenska Karate-Do Wadoryu Organisationen utbildar sin medlemmar till ledare. Svenska Wadoryu har regelbunden instruktörsutbildning, minst 2 gånger om året. Genom att värva och utbilda ledare gör vi och våra klubbar en samhällsinsats.

Det är inte mycket som skall till. Barn älskar att röra sig!
Allt vi behöver göra är att ge dem möjligheten. Anmäl ditt barn redan idag. Adresser till våra klubbar finns här på hemsidan och du kan även ringa till oss på 0735-356981 eller maila till swedenwadoryu@bostream.nu.


Information

Vad är Karate?

Barn och Karate

Om föreningen

Kontakta en klubb