Kontakta oss

Information
Om Sweden Wado-Ryu

Wado Ryu är en art, ett namn som används över hela världen för denna Japanska karatestil.

Wado Ryu som verksamhet i Sverige grundades av Jan Kreigsman, Lidingö Karate Klubb 1967. Mellan 1967 och 1970 fanns det 4 wadoryu klubbar i Sverige. Alla dessa klubbar hade separat verksamhet.

Under 1970 grundade Shingo Ohgami 7:e dan Samurai Karate klubb Göteborg och Sveriges första Wado Ryu Karate organisation som, ännu idag, heter Sweden Wado Kai. Namnet Wado Ryu registrerades hos Patent- och registreringsverket 74-04-19 reg Nr: 146808.

Under 1978 grundade Raymond Young, 7 dan, tillsammans med George Askew, 4 dan, Östsvenska Wado Ryu. En organisation med 5 klubbar. Organisationen har varit Öst Svenska Wado Ryu, sedan 1978 men eftersom fler andra klubbar ville bli medlemmar i organisationen, ändrades namnet vid organisationens årsmöte i april 1985 till Sweden Wado Ryu. 1997 registrerade Raymond Young namnet Sweden Wado Ryu hos skatteverket och boverket.


Klubbar

Hitta en klubb nära dig >>